CENNIK

NAJNOWSZY CENNIK NA Il SEM.2020/20211.PAKIET SEMESTRALNY I-dla osób, które w I sem. płaciły miesięcznie ,a w II sem.wybierają opcję semestralną .

2.PAKIET SEMESTRALNY II – dla osób, które w I sem. płaciły semestralnie , a w II sem.także wybierają opcję semestralną.

Numer Konta Szkółki:

75 1140 2004 0000 3102 5755 5110

ZNIŻKI DLA :
• rodzeństwa
• przy uczestnictwie 2 razy w tygodniu